Frågor och svar om lån

Vad är räntor?

Räntor är det belopp som långivaren tar betalt för tjänsten med hänsyn till potentiella risker och marknadspriser. Det finns olika typer av räntor:

 • Månadsränta: Kostnaden för ditt lån varje månad, som en procent av det lånade beloppet. Lämpar sig för jämförelser av lån med återbetalningstider på en eller ett fåtal månader.
 • Effektiv ränta: Den uppskattade årliga kostnaden för ditt lån, inklusive eventuella avgifter. Lämpar sig för jämförelser av lån med återbetalningstider längre än 12 månader.
 • Nominell ränta: Den uppskattade årliga kostnaden för ditt lån (anges oftast som årsränta), men utan eventuella avgifter inberäknat. Vid sparande så är den nominella räntan den ränta du erbjuds.

Vad gör jag om jag inte kan betala tillbaka lånet?

Kontakta definitivt långivarens kundservice för att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning. Försök inte gömma dig eller undvika ditt ansvar eftersom det bara kommer att leda till större kostnader för dig i längden. För att undvika sådana situationer ska du vara försiktig med dina utgifter så att du kan betala tillbaka hela lånet i tid.

Hur kan jag hitta det bästa lånet?

Det finns tillräckligt många långivare att välja bland för att inse att du klarar dig nog med ett högkvalificerat alternativ. På samma sätt som med serviceleverantörer inom andra områden, erbjuder långivare inte alltid sina tjänster till en kvalitetsnivå som är acceptabel för dig. Innan du lånar pengar ska du definitivt jämföra räntor och lånevillkor samt kontakta kundtjänsten för att ta reda på eventuella andra kostnader som är förknippade med korttidslånet. Dessa kundrepresentanters förmåga att besvara dina frågor kan att hjälpa dig bedöma hur seriös långivaren är, och därmed besluta om du vill ta ett lån från långivaren som du har kontaktat eller söka efter en annan långivare. Fråga vänner och bekanta om deras erfarenheter med långivaren i fråga.

Vad är effektiv ränta och hur beräknas den?

Ditt låneavtal måste specificera den årliga effektiva räntan, och den beräknas på samma sätt som hos alla finansiella institutioner.  Räntan är lika med det nuvarande värdet på alla befintliga eller framtida skyldigheter (lånets belopp, återbetalningen och relevanta kostnader) enligt överenskommelsen mellan långivaren och konsumenten och uttrycks som en årlig procentsats av den totala summan som har lånats ut till konsumenten.  Räntan inkluderar den sammanlagda kostnaden för lånet, inklusive kostnaden för räntebetalningar och andra belopp som du måste betala.  Räntan inkluderar också kostnader som är förknippade med låneavtalet som långivaren känner till (förutom edsvurna notariekostnader).

Den totala kostnaden för lånet inkluderar också kostnader förknippade med andra tjänster som är förknippade med låneavtalet:

  • Provisionsavgifter;
  • Avgifter för att upprätthålla kontot som används för att göra betalningar och erhålla lånet;
  • Avgifter för betalningsresursen som har använts för att göra betalningen och erhålla lånet;
  • Andra kostnader förknippade med betalningarna såvida det inte är valfritt att öppna kontot och kostnaderna för kontot redovisas tydligt och separat i låneavtalet och eventuella andra överenskommelser som har ingåtts med konsumenten;
  • Försäkringspremier om försäkring krävs som en förutsättning för lånet.